wakker leeuwarden nl

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

nieuws van dag

kiezersbedrog

Zelden wordt op zo’n grote schaal kiezersbedrog gepleegd. VVD, CDA en PvdA waren bij de verkiezingen in 2006 mordicus tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Dit zijn letterlijke citaten uit de verkiezingsprogramma’s voor de laatste Tweede-Kamer verkiezingen in 2006: PvdA: “De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar blijft onaangetast. Maar mensen die langer willen doorwerken na hun 65e mogen niet ontmoedigd of tegengewerkt worden door belemmerende regelgeving, CAO-bepalingen of negatieve financiële prikkels” CDA: “Het verhogen van de AOW-leeftijd is voor het CDA niet aan de orde, maar het CDA wil wel stimuleren dat iedereen die goed gezond is zo lang mogelijk doorwerkt” Christen Unie: ” Met de AOW(-leeftijd) en de zorg (AWBZ) moet zorgvuldig worden omgegaan. Wat betreft de ChristenUnie blijft de AOW-leeftijd 65 jaar; blijft sparen voor de oude dag fiscaal aftrekbaar; en blijft solidariteit met zieken, ouderen en gehandicapten uitgangspunt van het zorgstelsel. Ouderen, zieken en gehandicapten worden dus – zeker zo kort na de ingrijpende stelselwijzigingen en met de WMO in aantocht – niet geconfronteerd met nieuwe of hogere eigen bijdragen in de zorg” VVD: Voorpagina van het VVD programma: “AOW is en blijft op 65 (…) De AOW-leeftijd blijft bij de VVD staan op 65. Vanaf die leeftijd betaal je hier geen premie meer voor: geen verdere fiscalisering. Daar hebben de oudere generaties recht op. Geen onduidelijkheid, maar helderheid”

test

Anno 2010

Anno 2010

Waarom?

Politici anno 2010

Maar goed, ik leef me even uit, het zij me vergeven. Ik kan er soms ook gewoonweg niet meer tegen, als ik zie hoe alles loopt. Of juist niet loopt. Want van het fenomeen politicus word ik al helemaal niet blij. Soms heb ik namelijk weleens het idee dat juist die mensen die écht niets anders kunnen, dan maar de politiek ingaan. Regelneef en –nicht spelen. Op school al de gedreven organisatoren van klassefuiven, louter en alleen om ook maar eens een feestje mee te kunnen maken, en niet zo’n avond als nutteloze muurbloem te hoeven slijten. Ach, ik zal het allemaal wel weer over een eenzijdige en ook nog eens kleurloze kam scheren, maar het aantal werkelijk gedreven, getalenteerde en ook nog eens onbaatzuchtige politici is denk ik op de vingers van één hand te tellen. De rest zit tot over de knieën vast in de drek van het immer zompige poldermodel. Politici doen me ook steeds vaker denken aan de moderne lichting ‘managers’; die bekommeren zich ook niet meer om de mensen, maar zijn zich alleen maar bewust van hun eigen korte-termijn-gewin, proberen met een bloedgang hun eigen stempel ergens op te drukken, maken er over het algemeen met een rotgang een failliete teringzooi van en worden dan zelfs nog vaak met een gouden handdruk uitgezwaaid, het liefst vlak voordat de toko definitief instort. En wat hoor je dan? Ze zijn toe aan ‘een nieuwe uitdaging’… argh. Vroeger werden zulke lui tenminste gewoon met pek en veren afgeserveerd, durfden ze hun gezicht niet meer te laten zien nadien, en terecht!

Wat wij willen

Maar zullen we eens bij het begin beginnen? Om de aftrap maar te nemen: iedereen die in overheidsdienst wil (of de politiek in wil gaan) moet als stelregel ‘waarmee kan ik u van dienst zijn’ in het hart hebben zitten. Da’s alvast één.

Wat democratie?

Wat democratie?

De regering praat met trots over onze democratie en geeft kritiek op landen die dat niet hebben. Ik heb geleerd dat democratie betekent inspraak en dat de meerderheid beslist. Dus hoezo democratie? Ha, eens in de vier jaar mogen we stemmen, en in Den Haag schuiven ze dan alsnog net zolang met de roodpluchen stoeltjes totdat zelfs de grootste stemmenvanger alsnog buiten de boot valt. Nee, we zijn niks beter af dan in een onvervalste bananenrepubliek, behalve dat je daar gewoon weet waar je aan toe bent. Inspraak heeft het volk ook allang niet meer, o nee help zeg, laten we dat vooral niet doen! Weet u nog, het referendum over de Europese grondwet, enkele jaren terug? Jan Peter en consorten werden keihard teruggefloten. En wat doet een rechtgeaarde politicus dan? Die denkt niet aan het volk, maar aan wat hij vindt dat goed is en drukt alsnog de zaak erdoor, maar dit keer zonder volksstemming. Want nog een keer zo’n publieke motie van wantrouwen, nou nee, daar had JP blijkbaar geen baat bij. De Nederlandse burger was het oneens met de invoering van de euro, de Europese grondwet, km-heffing, JSF, energieheffing, aow-plan, hsl, Betuwelijn, CO2opslag, missie Afghanistan, windmolenparken, privatisering energie, asielbeleid, afschaffing ziekenfonds, verdwijnen van pensioengeld ( gokken op de beurs ) en zo nog een en ander. Den Haag is doof en blind en hier in Leeuwarden is het niet veel anders gesteld. Al jarenlang zijn het dezelfde partijen die de regering vormen en deze gevestigde orde heeft ons opgezadeld met een enorme staatsschuld waar wij de prijs voor moeten betalen. U en ik betalen deze poppenkast en wat krijgen wij daarvoor terug? Regels, bemoeizucht en betutteling. En keihard werken tot je oud en versleten bent. Ziet u hoeveel geld er over de balk wordt gesmeten? Laat de overheid maar denken dat de burgers dom zijn, de verkiezingen zullen het antwoord geven.

Leeuwarden

Op 3 maart 2010 beginnen de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn weer geschreven. Iedere partij heeft het zo vlak voor de verkiezingen druk met zogenaamd luisteren naar de burgers. ( lees stemmers! ). Elke partij heeft zo zijn eigen programma. Wanneer ik deze allemaal lees zie ik weinig verschil. Zo op het eerste gezicht heeft elke partij het goed met ons burgers voor. Maar zijn wij dan zo tevreden over hoe het er aan toe gaat? Wanneer ik kijk naar onze stad en het besturen daarvan ben ik heel ontevreden. Waarom luistert de politiek nu zogenaamd wel maar wanneer de zetels zijn veilig gesteld lijkt het of ze alleen maar hun eigen belangen nastreven. Waarom werd het Fries Museum inclusief het gehele prestige project op het Zaailand ons door de strot geduwd? ( ¤ 125 miljoen en het zal vast nog veel duurder uitvallen ). Ten koste van wat? Ons buitenzwembad bijvoorbeeld. Hoorden wij toen de politiek? Nee ondanks het referendum, de meerderheid was tegen, ging dit prestige project door. Een prestige project voor de bestuurders hier, niet voor ons inwoners!

Door Tetsje i.s.m wakker-leeuwarden-nl.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 5 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?